Aktiviteter

Brodrejning

Brodrejning ved Limfjordsmuseet

Danmarks ældste drejebro i fuld funktion. Det ser legende let ud, når Frederik den VII's brolaug drejer den 25 tons tunge drejebro fra 1861. Broen er en del af det unikke kulturmiljø omkring Frederik den VII's kanal og var i sin tid en af de største broer i Danmark. Du kan også få lov at give en hånd med ved drejningen.

I juli og august er der hele otte brodrejninger om ugen, der kan opleves tirsdag, torsdag, fredag og søndag kl. 11.00 og kl. 14.00. Fra 17. - 30. august kun kl. 14.

Drejebroen over Frederik VII's Kanal blev indviet i 1861 samtidig med kanalen. 

Broen gav adgang for gående og kørende ikke blot til kanalfoged-boligen, som i dag huser Limfjordsmuseet, men til hele tangen mellem kanal og fjord.
Dengang var der både græsning og høslætarealer på tangen. 

Da Frederik VII's Kanal lukkede i 1913 var der ikke længere grund til at åbne broen, som langsomt gik i forfald. Broen er konstrueret af havneingeniør Reimers og bygget af De Smithske Jernstøberier i Aalborg. 

Der er tale om en tidstypisk, nittet jernkonstruktion, som præsenterer sig meget markant som en forlængelse af kanalfogedboligens midterakse. 

I lukket tilstand lægger broen an mod to murede tilkørsler, i åben tilstand skærmes den af to duc d'alber (pælekonstruktioner) der står i vandet i kanalens sydside. 

Broen kan via en tandhjulsudveksling åbnes ved hjælp af et håndsving midt på brodækket. Enkelte originale konstruktionstegninger er bevaret på Limfjordsmuseet.

 

Share

Løgstør Købstads Vægterlaug

vaegtere sidebar a

Sommeren igennem kan du komme på en spændende tur rundt i Løgstørs gamle gader med Løgstør Købstads Vægterlaug . Læs mere her

Sommeraktiviteter på Limfjordsmuseet

sommerpaaLIM sidebarA

På Limfjordsmuseet sker der noget hver dag hele sommere. Få selv våde fingre og kom helt ned under Limfjordens overflade. Læs mere her.

Skoletjeneste

Skoletjeneste sidebara

På Limfjordsmuseet tilbyder vi spændende og faglig formidling til børn og unge i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser. Læs mere her

Følg restaureringen af KIRSTINE

Limfjordsmuseets Historiske Bådebyggeri har siden 2013 arbejdet med at restaurere det gamle Limfjordsfartøj KIRSTINE. Følg arbejdet med fartøjet her.

Læs mere