Både og Bådbyggeri

Bådbyggeriet

Bådebyggeriet på Limfjordsmuseet

En af Limfjordsmuseets mest levende og spændende afdelinger er museets historiske bådebyggeri. Her restaurerer vores stab af dygtige håndværkere fartøjer fra Limfjorden, lige som de vedligeholder museets stadig større samling af fjordfartøjer.


Bådebyggeriets stab består af den daglige leder Klaus Nielsen, der er uddannet skibstømrer samt Kaj Busk Petersen, der er tekniske servicemedarbejdere. Derudover er bådebyggeriet det daglige samlingspunkt for størstedelen af museets stab af frivillige medarbejdere, som tæller alt fra tidligere fiskere og lodser til smede og folkeskolelærere. 


Ud over at vedligeholde museets sejlende genstande har bådebyggeriet en vigtig formidlingsmæssig rolle. Her kan museets gæster få en snak med personalet, der gerne fortæller om arbejdet med de historiske fartøjer og om fjordens historie generelt.

Bådebyggeriet blev opført i 1994 og huser ud over værksted og bådehal også museets magasinfaciliteter.   

Bådebyggeriets største opgave har på det seneste været restaureringen af Løgstørs gamle lodsbåd "Lodsen", som efter fire år nu er klar til atter at besejle Limfjorden. Læs mere om Lodsbåden her.

Share

Løgstør Købstads Vægterlaug

vaegtere sidebar a

Sommeren igennem kan du komme på en spændende tur rundt i Løgstørs gamle gader med Løgstør Købstads Vægterlaug . Læs mere her

Sommeraktiviteter på Limfjordsmuseet

sommerpaaLIM sidebarA

På Limfjordsmuseet sker der noget hver dag hele sommere. Få selv våde fingre og kom helt ned under Limfjordens overflade. Læs mere her.

Skoletjeneste

Skoletjeneste sidebara

På Limfjordsmuseet tilbyder vi spændende og faglig formidling til børn og unge i daginstitutioner, skoler og på ungdomsuddannelser. Læs mere her

Følg restaureringen af KIRSTINE

Limfjordsmuseets Historiske Bådebyggeri har siden 2013 arbejdet med at restaurere det gamle Limfjordsfartøj KIRSTINE. Følg arbejdet med fartøjet her.

Læs mere